Romana Šašková

O své zákazníky pečuji s láskou

 

Dobrý den, jsem Romana Šašková, zakladatelka projektu Byznys sítě handmade (můj příběh si přečtěte zde).

Níže najdete informace k...

Opakovaným platbám

Romana Šašková

IČ: 67116639

Sídlo: Ke Kateřinkám 1409/13, 149 00 Praha

E-mail: romana@byznyssitehandmade.cz

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku úřadu městské části Praha 11, Sp. značka: S-MCP11/20/037137.

Jsem identifikovaná osoba k DPH.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

OPAKOVANÉ PLATBY

Sjednané opakované platby jsou hrazeny následujícím způsobem:

  • Opakovaná platba - 30 dní:

V případě, že předmětem koupě je " Byznyssitehandmade Klub " s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments).

Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 880 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství.

Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jímž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 

  • Opakovaná platba - 90 dní:

V případě, že předmětem koupě je " Byznyssitehandmade Klub " s pravidelným devadesátidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments).

Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 1980 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství.

Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 90 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

  • Opakovaná roční platba:

V případě, že předmětem koupě je " Byznyssitehandmade Klub " s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments).

Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 5280 Kč ročně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství.

Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. Tou poslední věcí, kterou chci, je abyste platili za něco, co nepoužíváte.

Pokud během 365 dní nevstoupíte do své členské sekce, obdržíte notifikaci.

Pokud nepotvrdíte, že chcete dosavadní předplatné platit i nadále, automaticky bude zrušeno.

  • 30 denní trial s navazující opakovanou fixní platbou:

V případě, že předmětem koupě je " Byznyssitehandmade Klub " ve 30 denní trial verzi, pokud uživatel své členství během 30 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments).

Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 880 Kč měsíčně) a to po celou dobu trvání členství.

Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Upozornění na automatickou platbu:

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb.

V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce.

Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby:

Členství v " Byznyssitehandmade Klubu " může Kupující kdykoliv ukončit pomocí určeného formuláře v online členské sekci, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese: podpora@byznyssitehandmade.cz.

Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo.

V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

Děkuji za vaši důvěru!

Těším se na další setkávání s vámi, např. 

Na Facebooku, Instagramu, Pinterestu

V nových článcích na blogu

Nebo v mém Byznyshadmade klubu

Romana Šašková
Social Media Strategist